[ 1 / 1 ]
BOSAK_ADMIN [ 2024-04-24 09:30 ]

Michal Bosák

americko-slovenský podnikateľ a bankár zo Šariša

Michal Bosák (10.12.1869 – 18.2.1937)


Michal Bosák, rodák zo šarišskej dediny Okrúhle, bol jeden z mnohých, ktorí opúšťajú Slovensko a odchádzajú hľadať šťastie do Ameriky. Keď 16 a pol ročný v roku 1886 odchádzal do USA, jeho otec sa s ním lúčil so slovami: „Nikdy sa neopi syn môj, staršiemu úctu daj a Boha sa drž.“

Ani on, ani jeho blízki netušili, že z roľníckeho chlapca sa v krátkom čase stane nielen vážený a vplyvný podnikateľ, bankár, ale aj jeden z výrazných mužov slovenského národného života v USA. Do Ameriky prišiel chudobný, ale svojou snahou, šikovnosťou a obchodným duchom sa stal vplyvnou osobnosťou.

Po príchode do Ameriky začínal ako baník, neskôr ako obchodný pomocník, až sa v roku 1893 v Olyphante osamostatnil, keď odkúpil obchod. Ten ho neskôr doviedol až k založeniu vlastnej súkromnej banky Michal Bosak Privat Bank. Takto sa začala jeho obdivuhodná bankárska odysea.

Michal Bosák veľmi rád rozprával, ako sa v roku 1902 dostal do predstavenstva First National Bank v Olyphante. „Čo som ja vedel o bankovom obchode? Na prvej schôdzi som takmer ničomu nerozumel. Myslel som si, že sa to nikdy nenaučím. Konečne, aj moja angličtina bola obmedzená. Tým menej som rozumel technickým výrazom bankovníckeho obchodu. Ale chodieval som na každú schôdzu, počúval a zapisoval som si, aby som si to lepšie zapamätal. Na druhý rok som bol zase zvolený. Potom som sa tu a tam aj ozval. Ale vždy s obozretnosťou, aby som neurobil nejaký omyl, aby ma tí druhí členovia nevysmiali. Konečne som veci ovládal práve tak, ako iní členovia správy. Mojou túžbou teraz už bolo, aby som sa stal prezidentom tejto banky.“

A práve First National Bank v Olyphante bola jednou z bánk, ktorá dostala od americkej vlády povolenie vydávať dolárovky, a tak sa meno prezidenta tejto banky slovenského bankára Michala Bosáka cez jeho podpis dostalo na americké 5-, 10- a 20-dolárové bankovky z 25. júna 1907.


5-dolárová bankovka s podpisom Michala Bosáka

V roku 1999 bola prvýkrát prezentovaná výstava o bankárovi Michalovi Bosákovi v priestoroch Domu zahraničných Slovákov v Bratislave pri príležitosti 130. výročia narodenia Michala Bosáka, zúčastnili sa na nej aj rodinní príslušníci Michala Bosáka. Vnuk bankára Barry F. Bosak v mene rodiny Michala Bosáka vtedy oficiálne daroval originál 10-dolárovej bankovky s podpisom Michala Bosáka Národnej banke Slovenska, dnes je táto bankovka uložená v Archíve NBS v Bratislave.

Michal Bosák sa okrem First National Bank v Olyphante podieľal aj na budovaní ďalších bánk, pričom v roku 1915 založil vlastnú banku Bosak State Bank v Scrantone. Táto banka sa stala najväčšou slovenskou bankou v USA na začiatku 20. storočia.

Popri bankovej a obchodnej činnosti sa angažoval aj v kresťanskom a národnom hnutí amerických Slovákov. Pracoval v mnohých krajanských spolkoch a natrvalo sa zapisuje do dejín slovenského národa, keď počas prvej svetovej vojny robí zbierky na pomoc Slovensku. V roku 1918 sa stal jedným zo signatárov historickej Pittsburskej dohody, ktorá bola základom vzniku Československa.

V roku 1920 sa vrátil na Slovensko a v Bratislave založil Americko-slovenskú banku, kde mala Bosak State Bank dominantný podiel. Banka postupne otvorila v Prahe a na ostatnom území Československa spolu 12 pobočiek. V Prešove nechal pre banku postaviť reprezentatívne sídlo, dodnes známe ako „Bosákova banka“.


„Bosákova banka“ v Prešove, 1925

Michal Bosák v rokoch 1920-1925 pravidelne prichádzal cez letné mesiace na Slovensko a zároveň prispieval mnohým veľkými finančnými darmi, čím zanecháva trvalú pamiatku na seba. Uvedené príspevky sú však iba tie, ktoré zdokumentovali iní, resp. je o nich nejaký záznam, lebo on sám si ich neevidoval:

 • Dal opraviť rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Prešove v hodnote 110-tisíc korún, na malý organ v tomto kostole prispel sumou 45-tisíc korún a založil zbierku na veľký organ. Takisto dal opraviť katolícky kostol v Stropkove, na ktorý venoval 474-tisíc korún.
 • Pomáhal nielen blízkemu okoliu zo svojho rodiska, ale aj na rôznych iných miestach. V obci Marhaň, okres Bardejov, prispel na opravu kostola a na kalvárii v Bardejove necháva opraviť kaplnku, na ktorej jeho meno hlásalo pútnikom veľkosť šľachetného darcu.
 • Ďalší údaj hovorí o príspevku vo výške 85-tisíc dolárov Červenému krížu a o jeho finančnej pomoci pri zakúpení zvonov na vežu prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Málo známy je aj jeho dar na školské kino v Nitre v roku 1919.
 • Michal Bosák sa zúčastnil v roku 1921 na slávnostnom položení základného kameňa prvého pomníka Milana Rastislava Štefánika v Myjave a podľa dostupných informácií neskôr prispel aj na zbierku na výstavbu Mohyly na vrchu Bradlo.
 • V roku 1924 založil základinu so sumou 50.000,- korún, ktorá sa dostala pod správu Spolku sv. Vojtecha v Trnave za účelom „odmeny a podpory slovenských spisovateľov a ich katolícko-kultúrnych publikácií“.
 • V rodnej obci Okrúhle dal postaviť v roku 1925 základnú školu s nákladom 170-tisíc korún a následne ju daroval štátu.

 • Je ťažko spočítať všetky finančné príspevky a dary, ktoré poskytol Michal Bosák, pretože ich bolo veľmi veľa. Niektorí odhadujú ich výšku až na 1 milión dolárov.

  Veľká hospodárska kríza v rokoch 1929-1933 v Amerike postupne zasiahla aj banky Michala Bosáka a v septembri 1931 bola Bosak State Bank v Scrantone zatvorená. Tým sa skončilo jeho obdobie najbohatšieho Slováka v Amerike. Posledným verejným činom Michala Bosáka bola jeho účasť na audiencii u prezidenta USA Franklina D. Roosevelta. Delegáciu amerických Slovákov prijal prezident 3. februára 1937. O pár dní neskôr 18. februára 1937 Michal Bosák zomrel v Scrantone vo veku 67 rokov.

  Michal Bosák do Ameriky prišiel chudobný, ale svojou snahou, šikovnosťou a obchodným duchom sa stal vplyvnou osobnosťou. Dokázal veľmi vhodným spôsobom skĺbiť veľké materiálne a finančné bohatstvo so šľachetnou dušou, čestnosť a húževnatosť so skromnosťou. Michal Bosák svojimi aktivitami a činnosťou výrazne ovplyvnil životy mnohých krajanov a nezmazateľne sa zapísal do histórie novodobých dejín.

  V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvestoročnice USA zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.

  Pri príležitosti 150 rokov od narodenia bankára Michala Bosáka (10. decembra 2019) Národná banka Slovenska vydala striebornú euromincu v hodnote 10 Eur a zároveň bola vydaná poštová známka v nominálnej hodnote 2 Eur s portrétom Michala Bosáka.


  Strieborná eurominca v hodnote 10 Eur k 150. výročiu narodenia Michala Bosáka

      Poštová známka s portrétom Michala Bosáka

  Z knihy:
    Martin Bosák, Michal Bosák – americko-slovenský podnikateľ a bankár
  Košice, 2018, 536 s., ISBN 978-80-973219-0-1  [ 1 / 1 ]

  IP: 117511
  Visitors :
  236